logo
Kvalitet
Den viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete är att tillförsäkra tillförlitliga narkotikasök med våra narkotikahundar och att detta sker med högt ställda etik- och integritetskrav. Detta uppnår vi genom:

– rekrytering av sökhundar med utbildning på riktiga narkotikapreparat, erfarenhet av polisiär tjänst eller liknande och dokumenterat stabilt temperament samt god social förmåga

– regelbunden repetitionsutbildning av hundar och förare

– att anlita personal med lång erfarenhet av professionellt hundarbete samt utbildning/arbetserfarenhet med etik- och integritetsrelaterade frågor, t.ex. från vårdinstitutioner eller polis/väktararbete

– stimulerande hundhållning i familjemiljö
CSR – Corporate Social Responsibility
I vårt CSR-arbete tar vi ansvar inom sociala och miljö/hållbarhetsmässiga områden.

Vår verksamhet är i grunden inriktad på att lösa en viktig samhällsutmaning – att bidra till att motverka narkotikabruket hos ungdomar och vuxna.

Vi stödjer det narkotikaförebyggande arbetet som RNS – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle bedriver.

Vidare samarbetar vi med Polisens Hundförarföbund för att stödja
deras viktiga samhällsinsats.


Vårt bidrag till att hålla nere koldioxidavtrycket är att i möjligaste mån samordna våra uppdragsresor.

CSR – Corporate Social Responsibility – handlar om företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Att arbeta med CSR innebär att på frivillig grund integrera sociala, etiska och miljömässiga delar i verksamheten och i samarbete med intressenterna utöver vad lagen föreskriver.

html5 video player by EasyHtml5Video.com v3.5

Dog Security Scandinavia AB
Älvås Gård
461 70 Trollhättan


Facebook