logo
Resurser
Hundar

Dog Securitys hundar är välutbildade och erfarna narkotikasökhundar. De bor hemma hos sin förare och fungerar då som trevliga familjehundar.

Hundförare

Våra hundförare har lång erfarenhet av professionellt hundarbete. De har förståelse för sökarbetets känsliga karaktär och lägger stor vikt vid integritetsfrågorna i arbetet.

Expertresurser

Vi har erfarna kompetenser knutna till företaget som gör att vi kan erbjuda tillförlitlig, professionell och innovativ hjälp till våra uppdragsgivare – utöver kärnverksamheten med effektiva hundsök – även:
  • rådgivning i juridiska och drogpolicyfrågor
  • utredningar och förslag på drogförebyggande insatser
  • information om våra metoder och erfarenheter med kvalitetssäkring mot narkotika.
Claes Hemberg

Ansvarar för kvalitetssäkringen av hundarna och deras förare.

 
Claes har varit chef för hundförarpolisen i Älvsborgs län och utbildningsledare för samtliga hundförare inom polisen i Västra Götaland.
Yngve Agebrink
Är juridikansvarig i företaget. 

Yngve är en erfaren domare med lång karriär inom rättsväsendet. 

Har tjänstgjort i bl.a.
Förvaltningsrätten och Regeringsrätten
Jan Robertsson
Arbetar med informations- marknads- och strategifrågor.  

Jan har tidigare varit marknadschef och företagsledare. Han har lång erfarenhet inom svenska och utlandsägda företag.

Dog Security Scandinavia AB
Kantarellvägen 1
461 54 Trollhättan


Facebook