logo
Tjänster
BehandlingshemUngdomsmiljöerArbetsplatserKonsultation

Behandlingshem

En drogfri miljö är en nödvändighet för att kunna uppnå ett bra resultat i vården av såväl unga som vuxna missbrukare

En effektiv begränsning av tillgången på narkotika på behandlingshemmet krävs därför för att nå framgång i arbetet.

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i kvalitetssäkringen mot droger och att säkerställa en narkotikafri miljö.

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat. Vi hjälper till med planeringen av sökinsatserna. Sökresultaten dokumenteras och vi kan också bistå med juridisk hjälp.

Tillförlitlig upptäckt av narkotika är ett kraftfullt verktyg i såväl det akuta som det långsiktiga arbetet med att hjälpa innehavaren till ett värdigt liv utan droger.

 

Upp-knapp

 

 

 

 
BehandlingshemUngdomsmiljöerArbetsplatserKonsultation
Ungdomsmiljöer

Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en drogfri miljö. Där de vistas måste tillgången till narkotika bekämpas. Det gäller:

 • i skolan
 • på fritidsgårdar
 • på idrottsanläggningar
 • och andra ställen där ungdomar samlas
Att förebygga möjligheten att prova droger och att hjälpa dem som riskerar att hamna i ett beroende är allas ansvar. Allt är i syfte att främja trivseln i kamratkretsen, resultaten i skolan och tillfredsställelsen i fritidssysselsättningar inom idrotten, musiken, föreningslivet osv – och att ge alla möjligheten till ett värdigt liv.

 

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i drogförebyggande arbetet och att säkerställa en narkotikafri miljö. Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi olika typer av lokaler och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

 

 

Upp-knapp
BehandlingshemUngdomsmiljöerArbetsplatserKonsultation
Arbetsplatser

Vinsterna med ett minskat bruk av droger i arbetslivet är betydande – såväl för individen som för företaget.

Stora kostnadssänkningar kan nås för företaget samtidigt som trivseln och säkerheten för medarbetarna ökar.

 

Dog Security erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar i kvalitetssäkringen mot droger och att säkerställa en narkotikafri miljö.

 

Med våra specialutbildade narkotikasökhundar avsöker vi era lokaler, fordon mm och kartlägger eventuell förekomst av narkotikapreparat.

Vi hjälper till med planeringen av sökinsatserna. Sökresultaten dokumenteras och vi kan också bistå med utformning av drogpolicy samt med juridisk hjälp.

 

Drogförebyggande insatser på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga och leder till:
 • ökad trivsel och säkerhet för personalen
 • högre effektivitet och kvalitet i arbetet
 • mindre risker för olycksfall och skador med maskiner och fordon
På i stort sett alla typer av arbetsplatser kan det narkotikaförebyggande arbetet komma till sin rätt.
Det kan vara allt från större process- och verkstadsindustrier till byggarbetsplatser och mindre verkstäder, transport- trafik- och logistikföretag på land och till sjöss samt kontors- och handelsmiljöer.

En årlig återbetalning på 50 – 100 000 kronor eller mer med en effektivare arbetsinsats är fullt möjlig om en person med narkotikaproblem kan hjälpas till ett värdigt liv utan droger

Till detta kommer dessutom minskade kostnader för drogrelaterade skador och olyckor som kan förebyggas.

arb1.png

 

Upp-knapp
BehandlingshemUngdomsmiljöerArbetsplatserKonsultation
Konsultation

Dog Security har stor erfarenhet av kvalitetssäkring mot narkotika med hjälp av narkotikasökhundar. Vi kan hjälpa er med utredningar och förslag på insatser för framgång i ert drogförebyggande arbete.

 

Ni får en sammanställning grundad på vår utarbetade metod:
 • var sök bör göras i era lokaler
 • bästa tillfällen för insatser
 • hur sök skall genomföras
 • förslag på uppföljning
 • Vi kan även bistå med juridisk hjälp. 

Planeringen av sökinsatser görs ihop med uppdragsgivaren alltefter det aktuella behovet. Det kan handla om insatser vid utvalda tillfällen, vid återkommande intervaller eller vid slumpvisa tillfällen.

handslag1.png
Upp-knapp

Dog Security Scandinavia AB
Kantarellvägen 1
461 54 Trollhättan


Facebook